9:00-18:00

Miras Hukuku

İdeal Law Office > Miras Hukuku
a

Ideal Law Office Hukuk ofisi olarak , miras olarak mirasçılara geçen malvarlıklarının intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve paylaşımın yapılması işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. Miras bırakanın vefatı ile birlikte mirasçıları, miras bırakanın tereke olarak adlandırılan aktif ve pasif tüm malvarlığı değerlerinde hak sahibi olacaklardır. Miras hukuku son derece kapsamlı olup mirasçılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü maksadıyla yapılabilecek birçok işlem ve davaya imkan sağlamaktadır.

Ideal Law Office Hukuk Bürosu olarak size Miras Hukuku alanında verebileceğimiz hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

1-Mirasçılık belgesinin alınması

2-Mirasçılık belgesinin düzeltilmesi davaları

3-Mirasçılık belgesinin iptali davaları

4-Vasiyetnamenin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi

5-Vasiyetnamenin tenfizi davası

6-Vasiyetnamenin iptali davası

8-Tenkis davası

9-Muris muvazaasından kaynaklı işlemlerin iptali için açılacak davalar

10-Mirasın reddi davaları

11-Miras taksim sözleşmesi ve ilgili davalar

12-Miras sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi

13Tereke tespiti davası

14-İntikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi

15-Paylı mülkiyete dönüştürme davası

16-Ortaklığın giderilmesi davası

Hukuki Sorunlarınızı Çözmek İçin Bizimle İletişime Geçin.